DIEPGANG ARBEIDSVOORWAARDEN

Veel arbeidsconflicten kun je voorkomen door een correcte toepassing van arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de wettelijke regels van de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden en wanneer mag je daarvan afwijken? Hoe kun je een wijziging, harmonisatie of flexibilisering van voorwaarden het beste aanpakken?

Tijdens de opleiding Diepgang Arbeidsvoorwaarden zullen de belangrijkste juridische èn praktische facetten van specifieke arbeidsvoorwaarden behandeld worden.

DOEL

Het verkrijgen van specialistische en praktische kennis van veel voorkomende arbeidsvoorwaarden. Deze kennis kan je inzetten bij het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenreglementen, alsmede bij de dagelijkse toepassing van reeds overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

ONDERWERPEN

 • Aanvang en omvang arbeidsovereenkomst
  O.a.: rechtsgeldigheid proeftijd, aanpassing van de arbeidsduur.

 • Postcontractuele bedingen
  O.a.: houdbaarheid van een concurrentie- en relatiebeding, aandachtspunten bij een studiekostenterugbetalingsregeling.

 • Vakantie en arbeidsongeschiktheid
  O.a.: nieuwe vakantiewetgeving: opbouw, vaststelling en verjaring van vakantie, samenloop van ziekte en vakantie, nuances van de loondoorbetaling bij ziekte.

 • Bijzondere beloningsvormen
  O.a.: aandachtspunten bij een 13e maand, bonus en studiekosten.

 • Wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
  O.a.: eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie, loon, werktijden etc.), wijziging collectieve arbeidsvoorwaarden, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, de rol van de OR.

 • Gelijke behandeling bij toekenning arbeidsvoorwaarden
  O.a.: direct en indirect onderscheid, rechtvaardigingsgronden, geoorloofde verschillen in arbeidsvoorwaarden.

 • Werkkostenregeling
  O.a.: arbeidsrechtelijke gevolgen en wijzigingsmogelijkheden.

 • Actuele ontwikkelingen

OPLEIDINGSTIP

Indien je ook over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen meer specialistische kennis wenst op te doen, attenderen wij je graag op de andere twee master opleidingen: Diepgang Flexibele Arbeidsrelaties en Diepgang Ontslag en Vergoeding. De drie master opleidingen tezamen vormen een complete en verdiepende opleiding in het arbeidsrecht.

Heb je met name behoefte aan meer kennis over arbeidsvoorwaarden, maar is een basiskennis van het gehele arbeidsrecht ook van belang, combineer dan de opleiding Diepgang Arbeidsvoorwaarden met de basis opleiding Praktisch Arbeidsrecht.

Kijk voor de aantrekkelijke kortingen die gelden voor het volgen van een tweede of volgende opleiding op de pagina kosten.

Samenwerkings-partner van