DIEPGANG FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES

Om pieken op te vangen kan er behoefte bestaan aan flexibele arbeidsrelaties. Welke vormen zijn er en bij welke situatie past elke vorm het beste? Wat zijn de valkuilen bij de verschillende flexibele arbeidsrelaties? Hoe voorkom je dat een flexibele arbeidsrelatie een starre verhouding wordt?

Tijdens de opleiding Diepgang Flexibele Arbeidsrelaties zullen de arbeidsrechtelijke aspecten van alle vormen flexibele arbeidsrelaties èn hun praktische uitvoering de revue passeren.

DOEL

Het verkrijgen van specialistische en praktische kennis van flexibele arbeidsrelaties. Je kan de voordelen van flexibele arbeidskrachten optimaal benutten. Je weet waar de risico´s liggen, zowel bij het aangaan van een flexibele arbeidsrelatie, als gedurende de overeenkomst en bij de beëindiging daarvan.

ONDERWERPEN

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  O.a.: reeksen van bepaalde tijd overeenkomsten, gevolgen van opvolgend werkgeverschap, de Ragetlie-regel, de ontbindende voorwaarde, (tussentijdse) opzegmogelijkheden, proeftijd.

 • Oproepovereenkomsten
  O.a.: kenmerken en voor- en nadelen van de voorovereenkomst en mup-overeenkomst (nulurenovereenkomst en min-maxovereenkomst), regels bij ziekte en vakantie van de oproepkracht, de invloed van wettelijke rechtsvermoedens.

 • Uitzend- en detacheringsovereenkomsten
  O.a.: kenmerken en verschillen tussen de uitzendovereenkomst en de detacheringsovereenkomst, rechten en plichten van de inlener, de rol van de uitzend-CAO´s.

 • Payrollovereenkomst
  O.a.: kenmerken en valkuilen van de payrollovereenkomst.

 • Freelance-overeenkomst / overeenkomst van opdracht
  O.a.: verschillen tussen freelancer en werknemer, verschillen arbeidsrechtelijke en fiscale beoordeling van de arbeidsrelatie, gevolgen van een verkeerde beoordeling, rechterlijke toetsing van de freelance-overeenkomst.

 • Actuele ontwikkelingen

OPLEIDINGSTIP

Indien je ook over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen meer specialistische kennis wenst op te doen, attenderen wij je graag op de andere twee master opleidingen: Diepgang Arbeidsvoorwaarden en Diepgang Ontslag en Vergoeding. De drie master opleidingen tezamen vormen een complete en verdiepende opleiding in het arbeidsrecht.

Heb je met name behoefte aan meer kennis over flexibele arbeidsrelaties, maar is een basiskennis van het gehele arbeidsrecht ook van belang, combineer dan de opleiding Diepgang Flexibele Arbeidsrelaties met de basis opleiding Praktisch Arbeidsrecht.

Kijk voor de aantrekkelijke kortingen die gelden voor het volgen van een tweede of volgende opleiding op de pagina kosten.

Samenwerkings-partner van