DIEPGANG ONTSLAG EN VERGOEDING

Kom je in aanraking met een ontslagkwestie, hoe pak je dat dan aan? Bij welke situatie past welke ontslagprocedure het beste? Hoe ga je creatief om met de wettelijke mogelijkheden en hoe verlopen de procedures praktisch gezien? Hoe schat je de hoogte van een redelijke vergoeding in? Welke ruimte heb je bij onderhandelingen en wat is de rol van een goed ontslagdossier?

Tijdens de opleiding Diepgang Ontslag en Vergoeding komen niet alleen de wettelijke kaders van de diverse ontslagvormen en vergoedingen aan bod, maar ook de praktische toepasbaarheid.

DOEL

Het verkrijgen van specialistische en praktische kennis van het ontslagrecht, zodat je de kansen en risico´s van een ontslagzaak kan inschatten, de juiste stappen kan nemen naar het gewenste resultaat en weet hoe je het spel met de werknemer speelt.

ONDERWERPEN

 • Beëindiging tijdens de proeftijd
  O.a.: beëindiging voor aanvang dienstverband of bij ziekte, rechtsgeldigheid van het proeftijdbeding, ongeldige beëindiging.

 • Beëindiging van rechtswege
  O.a.: AOW-gerechtigde leeftijd, opvolgend werkgeverschap, gevolgen van de Ragetlie-regel.

 • Ontslag op staande voet
  O.a.: toetsing houdbaarheid, voorkomen van procedure- en voorbereidingsfouten, beperking van eventuele risico´s.

 • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  O.a.: valkuilen van de vaststellingsovereenkomst, de fictieve opzegtermijn, gevolgen voor de WW en/of ZW.

 • Beëindiging via de kantonrechter en UWV WERKbedrijf
  O.a.: aanpak, verschillen en kansen van elke procedure, valkuilen bij gebruik kantonrechtersformule en afspiegelingsbeginsel, regels bij collectief ontslag.

 • Dossieropbouw
  O.a.: verschillende stappen bij dossieropbouw, het verbetertraject, (rechterlijke) toets van ´ontslagrijp´ dossier, het financiële effect van een goed of slecht dossier.

 • Actuele ontwikkelingen

OPLEIDINGSTIP

Indien je ook over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen meer specialistische kennis wenst op te doen, attenderen wij u graag op de andere twee master opleidingen: Diepgang Flexibele Arbeidsrelaties en Diepgang Arbeidsvoorwaarden. De drie master opleidingen tezamen vormen een complete en verdiepende opleiding in het arbeidsrecht.

Heb je met name behoefte aan meer kennis over ontslag, maar is een basiskennis van het gehele arbeidsrecht ook van belang, combineer dan de opleiding Diepgang Ontslag en Vergoeding met de basis opleiding Praktisch Arbeidsrecht.

Kijk voor de aantrekkelijke kortingen die gelden voor het volgen van een tweede of volgende opleiding op de pagina kosten.

Samenwerkings-partner van