Ed van Thiel, directeur Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
(38 vestigingen, 300 werknemers)

"Wij zijn een middelgrote organisatie die zich bezig houdt met kinderopvang in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Wij hebben met 2Work Arbeidsjuristen een abonnement afgeslotenwaarvoor wij een aantal juridische arbeidsrechtelijke vragen kunnen stellen. Ook heeft 2Work Arbeidsjuristen ons bijgestaan in een vervelende ´ontslag op staande voet´ kwestie van twee van onze medewerkers.

De aanpak van 2Work Arbeidsjuristen spreekt mij bijzonder aan. Men neemt het probleem niet van je over maar gaat samen met de klant op zoek naar de beste aanpak. Je behoudt daarmee zelf grip op de situatie en je kunt daarmee een gefundeerde afweging maken. De adviezen zijn daarbij ook nog eens helder en begrijpbaar. Dat wil zeggen, zonder vaktechnisch jargon. Wat mij betreft, 2Work Arbeidsjuristen, daar heb je iets aan."


Samenwerkings-partner van